Privacyverklaring Woodfactory

 

Woodfactory België bv, gevestigd aan Twaalapostelenstraat 8, 9051 Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op de ateliers in Gent, Beringen en Torhout, opererend onder de naam ‘Woodfactory’.

 

Contactgegevens

https://www.woodfactory.be

Twaalapostelenstraat 8

9051 Gent
Tel.+32 475 39 05 98

Geert Joris is de Functionaris Gegevensbescherming van Woodfactory België bv.
Hij is te bereiken via geert.joris@woodfactory.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Woodfactory België bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-        Voor- en achternaam

-        Adresgegevens
-        Telefoonnummer
-        E-mailadres
-        Lijst met contactgegevens van de klant via een app
-        Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woodfactory.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Woodfactory België bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-        Het afhandelen van uw betaling
-        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-        U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-        Om goederen en diensten bij u af te leveren
-        Woodfactory België bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Woodfactory België bv neemt beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woodfactory België bv) tussen zit. Woodfactory België bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-        Odoo voor het automatisch aanmaken van offertes, orders of facturen
-        Odoo voor het automatisch genereren en verzenden van documenten die moeten getekend worden door de klant

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Woodfactory België bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

-        Boekhoudkundige bewaarplicht van 10 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Woodfactory België bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Woodfactory België bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Woodfactory België bv gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woodfactory België bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@woodfactory.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw identiteitskaartnummer en rijksregistratienummer zwart, ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Woodfactory België bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

 

Camerabewaking

De ateliers van Woodfactory kunnen uitgerust zijn met bewakingscamera’s. In dat geval zal dat met de daardoor voorziene pictoggrammen zijn aangegeven. De camera’s worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

-        misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
-        overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen

Woodfactory houdt een register bij van de beeldverwerkingsactiviteiten met de door een koninklijk besluit (KB van 8 mei 2018) bepaalde informatie. Dit register zal op verzoek ter beschikking gesteld worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Woodfactory België bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze medewerkers of via info@woodfactory.be